Tijdens deze conferentie wordt de Eerste Wereldoorlog in het licht van actuele thema’s besproken. Hoe wordt vanaf 1918 – door internationale samenwerking – vrede en stabiliteit nagestreefd. Voldoen onze huidige, geïnstitutionaliseerde vormen van samenwerking nog wel? De wereld staat voor vergelijkbare vragen als honderd jaar geleden, maar volstaan dezelfde antwoorden? Welke specifieke oplossingen zijn er voor een tijd waarin supranationale samenwerking en nationale soevereiniteit met elkaar lijken te botsen?

Datum: 10 november 2018
Tijd: 12.00 (incl. lunch en borrel)
Locatie: Vredespaleis, Den Haag
Kosten: 50 euro per deelnemer
Aanmelden: www.eerstewereldoorlog.nu

Lezingen

De lezingen van dr. Frans Timmermans, prof. dr. Beatrice de Graaf, prof. mr. dr. Nico Schrijver en prof. dr. Wim van Meurs sluiten aan bij deze hedendaagse discussie en de onderwerpen die met oorlog en conflicten te maken hebben. Centraal staat de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Wij reflecteren op dat einde, kijken terug naar het verleden en gaan op zoek naar mogelijke antwoorden voor de toekomst.

Vredespaleis

De conferentie vindt plaats in het Vredespaleis in Den Haag, internationale stad van vrede en recht. Als zetel van het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage is het Vredespaleis de uitgelezen locatie voor een conferentie over internationale samenwerking en vredeshandhaving.

Actieve rol als deelnemer

De conferentie wordt geleid door Jeroen Overbeek. Na afloop van een lezing geven commentatoren een reactie. Hierna wordt de zaal uitgenodigd om aan de discussie deel te nemen. Hierdoor ontstaat een inhoudelijk interessant debat over de organisatie en instandhouding van vrede en veiligheid.
12.00 Lunch
13.00 Start conferentie

Welkomstwoord drs. Herman Sietsma - directeur Museum Huis Doorn

Pauline Krikke - burgemeester van Den Haag

Muzikale bijdrage van de Konrad Koselleck Big Band

Mr. Jeroen Overbeek – dagvoorzitter

Lezing dr. Frans Timmermans

Lezing prof.mr.dr. Nico Schrijver
"Markante ontwikkelingen in de internationale rechtsorde sinds 1918"
Reactie prof. Randall Lesaffer & discussie met zaal

14.45 Pauze

Mr. Jeroen Vervliet - directeur Bibliotheek van het Vredespaleis

Lezing prof.dr. Wim van Meurs
"Een zoekend Europa in een onzekere wereld"
Reactie prof.dr. Ismee Tames & discussie met zaal

Vfonds lezing prof.dr. Beatrice de Graaf
"Bouwen op de puinhopen van het oude Europa"
Reactie prof.dr.ir. Joris Voorhoeve & discussie met zaal

Afsluiting door prof.dr. Frank van Vree - directeur NIOD

16.45 Start netwerkborrel – Muzikale begeleiding door Monteverdi Kamerkoor

 


Als aanvullend programma worden er twee concerten georganiseerd op zaterdagavond 10 november (Vredespaleis) en zondagmiddag 11 november (Maartenskerk, Doorn):

The Concert to End All Wars SPECIAL EDITION

In een uniek concert bundelen het Monteverdi Kamerkoor Utrecht en de Konrad Koselleck Big Band samen met Vincent Bijlo en Fay Lovsky/Ellen ten Damme hun krachten om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Indringende koormuziek uit die tijd van componisten als Elgar en Ravel ontmoet de vroegere Jazzbandmuziek, nieuwe composities wisselen af met oorlogsklassiekers. Dit alles wordt doorweven met unieke tijdsdocumenten zoals frontbrieven en oorlogsdagboeken, die door Vincent Bijlo in een hedendaagse context worden geplaatst. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Librarian's choice

Relevant PPL-keywords for further research

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *