Vacature: Functioneel (Informatie) Beheerder (28 uur)

Het Vredespaleis huisvest het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties (ICJ) en het Permanent Hof van Arbitrage (PCA) – die werken aan Vrede door Recht – , alsmede de Haagse Academie voor Internationaal Recht. De Carnegie Stichting is eigenaar van het Vredespaleis: het wereldwijde icoon van Vrede door Recht. De Carnegie Stichting ondersteunt bovengenoemde instellingen en beheert de Bibliotheek van het Vredespaleis.

De Carnegie Stichting zoekt voor de Bibliotheek van het Vredespaleis een Functioneel (informatie) beheerder (28 uur), i.h.b. voor (door)ontwikkeling van de digitale bibliotheek. De Functioneel (informatie) beheerder werkt nauw samen met de Coördinator Bedrijfsvoering en Digitalisering.

Recent zijn de digitale bibliotheek, de website en de bibliotheekautomatisering vernieuwd en opnieuw gestructureerd; de Bibliotheek van het Vredespaleis koos (zoveel mogelijk) voor standaard-applicaties.

De digitale infrastructuur van de bibliotheek bestaat uit:

 • Een cloud based bibliotheek management systeem (WMS van OCLC).
 • Een cloud based beheersysteem voor digitale content van de bibliotheek. (ContentDM van OCLC).
 • Een website (in Drupal), de digitale bibliotheek, waarin ook zoeken en vinden is geïntegreerd, zowel van fysieke als van digitale content of publicaties (met PHP).
 • Voor de uitwisseling van gegevens wordt gebruik gemaakt van de metadata standaarden MARC21 en XML en van API’s van de genoemde systemen.

De Functioneel (informatie) beheerder houdt zich bezig met/is:

 • De dagelijkse uitvoering van de operationele werkzaamheden ter ondersteuning van de digitale infrastructuur van de bibliotheek.
 • Signaleren en analyseren van onvolkomenheden/knelpunten op het vlak van de digitale infrastructuur en het oplossen hiervan.
 • Het verlenen van functionele ondersteuning aan de gebruikers van de applicatie(s) door o.a. het toezien op correct gebruik en het bewaken van een juiste toepassing van gebruikersprocedures.
 • Het beheren en onderhouden van (gebruikers)documentatie van de applicatie(s)
 • Het verzorgen van instructies aan (nieuwe)gebruikers.
 • Het definiëren en testen van nieuwe versies van applicatie(s) en het opstellen van testplannen en acceptatietesten.
 • Het opstellen, analyseren en toetsen van data-rapportages uit de beschikbare systemen.
 • Het inzetten van eigen kennis en expertise om doestellingen binnen interne projecten te behalen.
 • Het integreren van bibliotheekapplicaties met andere systemen en cloud services.
 • Het inzetten van eigen kennis en expertise om doestellingen binnen interne projecten te behalen.
 • Adviseren van de Coördinator Bedrijfsvoering en Digitalisering over digitale infrastructuur, selectie, planning, en inkoop van overeengekomen diensten of technische services van softwareleveranciers.

De Functioneel (informatie) beheerder heeft:

 • Bij voorkeur kennis van en ervaring met digitale infrastructuren van bibliotheken, mogelijk ook kennis van en ervaring met de hierboven genoemde systemen en software dan wel aantoonbaar het vermogen om zich deze kennis snel eigen te maken.
 • Affiniteit met en inzicht in het interpreteren van (gebruikers)data en het vermogen de bijbehorende relationele verbanden te kunnen aanbrengen. Kennis om te signaleren wanneer data omgezet moeten worden in concrete actiepunten.
 • Kennis en ervaring met web analytics (Google Analytics), Tag Management, dashboarding ervaring (zoals Google Data Studio).
 • Ervaring met PHP, SQL, HTML/CSS en Javascript.
 • Kennis van en ervaring met programmeren en het gebruik maken van API’s, kennis van Microsoft 365, Excel en cloud beheer.
 • Bij voorkeur ook kennis van en ervaring met e-learning software.
 • Een goede beheersing van de Engelse taal (voor de interne bedrijfsvoering is Nederlands de voertaal).
 • MBO/HBO-niveau.

Wat biedt de Carnegie Stichting?

Werken bij de Carnegie Stichting betekent een waardevolle bijdrage leveren in een historische context. Verder bieden wij:

 • Veel ruimte voor eigen inbreng en de mogelijkheid om eigen potentieel verder te ontwikkelen (door middel van cursussen).
 • Veel eigen verantwoordelijkheid.
 • Een unieke werkomgeving, goed bereikbaar met het OV.
 • Een 28-urige en een bij de functie passende beloning, in schaal 10 op basis van functiewaardering van de CAO-Rijk.
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, die staan beschreven in een eigen Personeels-handboek, w.o. een eindejaarsuitkering (8,3% bruto van het jaarsalaris) en een vakantie-uitkering van (8%).

Sollicitatieprocedure:
Voor meer informatie over de functie en werkzaamheden kunt u contact opnemen met
Patricia Darvis (Coördinator Bedrijfsvoering en Digitalisering): 06-15175460.

Interesse? Stuur dan uw sollicitatie met motivatie en CV vóór 3 januari 2022 naar vacature@peacepalace.org. t.a.v. Anita van der Lek (personeelsfunctionaris). Bij onderwerp graag vermelden ‘sollicitatie Functioneel (informatie) beheerder’.

De selectieprocedure bestaat uit een aantal gespreksrondes. De gesprekken zijn gepland in de tweede week van januari 2022.

Wanneer het aantal reacties zeer groot is, ontvangt u alleen bericht als wij u graag willen uitnodigen voor een gesprek.

Tags