Juridisch-Wetenschappelijk Bibliotheekmedewerkers (m/v, 2,0 fte)

De bibliotheek bezit een van de grootste collecties ter wereld op het gebied van internationaal recht en won nationale en internationale bibliotheekprijzen. De collectie bevat ongeveer 300.000 boeken, duizenden tijdschriftabonnementen en elektronische informatie-bronnen. Voor de literatuurvoorziening van internationaal-rechtelijke instellingen in Den Haag (o.m. Internationaal Gerechtshof en Permanent Hof van Arbitrage), voor de Haagse Academie voor Internationaal Recht en voor algemeen academisch onderzoek is de bibliotheek onontbeerlijk.

Voor de klassieke bibliotheektaken (onderwerpsontsluiting) en voor vakinhoudelijke presentatie van de digitale bibliotheek (op het internet) zoeken we twee juristen:

Taken:
Kwalificatie-eisen:

Aanstelling vindt, afhankelijk van opleiding en ervaring, plaats in schaal 10. Gelieve uitsluitend te solliciteren wanneer u jurist bent en Nederlands, de voertaal in de bibliotheek, goed beheerst.
Voor uw reactie (o.v.v. VACAPRIL2016) of voor nadere info: j.vervliet@ppl.nl of Jeroen Vervliet, Bibliotheek van het Vredespaleis, Carnegieplein 2, 2517 KJ Den Haag. Sluitingsdatum sollicitatieperiode: 13 04 2016. Gesprekken vinden plaats op 19 04 2016.